Bouwloods van der Giessen de Noord N.V.

Er kwam - oktober 1978 - een beleidsplan tot stand met als doel continuïteit van de zelfstandige onderneming te handhaven met een maximum aan werkgelegenheid. Met als tweede doelstelling, het scheppen van een goed sociaal klimaat, wordt de inzet van het werfpersoneel gestimuleerd. Verbetering van zowel de werkomstandigheden als de productiemethoden moet resulteren in de mogelijkheid om schepen te bouwen op wereldkostenniveau.

Grootste overdekte scheepshelling van West-Europa.

Deze gegevens werden gepubliceerd tijdens de opening van de bouwloods.

In het ambitieuze investeringsplan van van der Giessen-de Noord is de bouwloods het belangrijkste onderdeel - èn het kostbaarste: het project heeft 87 miljoen dulden gevergd. De loods is 264 m lang, 97 m breed en 52 m hoog. Er zouden, om een indruk van de oppervlakte te geven, vier voetbalvelden in kunnen worden geprojecteerd. De ruimte is opgedeeld in een blokkenvloer, de helling en nevenruimten.
De uitrusting omvat een (goed geaarde) stalen blokkenvloer met om de 24 m energiepunten, (gas, lucht, kracht, licht enz.) waarbij voeding vanaf twee zijden mogelijk is. De lastrafo's zijn afstandbestuurd. Voor de blokkenboek zijn drie halfportaalkranen met twee 15 tons kantten elk beschikbaar.
De gereedgekomen blokken worden zoveel mogelijk direct aangebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bovenloopkranen, of met de sectiewagen naar buiten gebracht voor tijdelijk opslag. De kranen - 2 stuks van ieder 2 x 60 ton hijsvermogen, bedienen zowel de blokkenvloer als de ernaast liggende helling. De sectiewagen heeft een maximaal draagvermogen van 250 ton. Op de tussen blokkenvloer en helling liggende kraanbaan lopen 2 stuks montagekranen met inschuifarmen (6-1,2 ton). Onder deze kraanbaan is een kelder waarin afstandbediende lastransformatoren zijn opgesteld en zicht elektrische aansluitrekken, luchtleidingen en beschermingsleidingen bevinden.
De helling, met een schuinte van 5 : 100, is geschikt voor schepen van maximaal 245 m lang en 38 m breed. De vaste middenbedding is 90 cm hoog voor een bouwhoogte onder de kiel van ± 1,70 m. Ook hier is voeding, aan beide zijden van het schip in aanbouw, mogelijk. Voor het lichte werk is er extra kraanhulp van de 2 montagekranen.
Aan de blokkenvloerzijde zijn de volgende nevenruimten: pauzeruimten, toiletgroepen, een compressorruimte, een controlekamer met diverse functies, de hoog/laagspanningsruimte (4 x 1000 kVa), de EHBO-kamer, was- en kleedgelegenheid, een conferentiekamer, het personeelsrestaurant en enkele kantoren voor de dagelijkse leiding. Aan de hellingzijde zijn nevenruimten ingericht als ondersteuningswerkplaatsen voor pijpfitters en bankwerkers, magazijn, pauzeruimten, toiletgroepen en kantoren voor de scheepsbouw en de werktuigbouw.
Via twee deuren bij de blokkenvloer, één in de noord- en één in de oostgevel, worden de deelsecties en bloksecties, afkomstig van beide werflocaties, per sectiewagen binnengereden. Aan de achterzijde van de loods is een dwarsweg voor het transport van materialen en goederen bestemd voor de aanbouw en pre-outfit. Dit transport geschiedt met vrachtwagens. In de langsrichting zijn tenslotte nog twee transportwegen aan beide zijden van de helling, met een breedte van 4 m afgestemd op vrachtwagentjes en vorkheftrucks.
Ongeveer vierhonderd man, eigen personeel, zullen in de bouwloods werkzaam zijn. Voor een goed werkklimaat is grote zorg besteed aan ventilatie (300.000 m3 verse lucht per uur), verwarming, verlichting, warmte-isolatie en geluidsabsorptie. De grote glaspartijen in de kopgevel en de lichtstraten in het dak geven een lichtinval die de indruk van een open helling wekt. Goede trappenhuizen, anderhalve kilometer loopbordessen en toltrappen, zorgen voor de toegankelijkheid.
In totaal is in het bouwwerk zo'n zevenduizend ton staal verwerkt: zesduizend ton in de door vorm en afmetingen zeer bijzondere staalconstructie, inclusief de op de Alblasserdamse werf van van der Giessen de Noord gemaakte hellingdeurconstructie, de overige duizend ton in kraanbanen, kranen en deuren. In de grote schuifdeur aan de waterzijde alleen al 178 ton. De dakconstructie rust op 12 hoofdspanten die elk 2300 m2 dak voor hun rekening nemen. De stalen regenpijpen kunnen zelfs de hevigste bui verwerken: ruim een miljoen liter per uur.
Veel buitenwerk van vroeger kan in deze grootste overdekte scheepshelling van West-Europa binnen worden verricht. Onder sterk verbeterde werkomstandigheden en met buitensluiting van weersinvloeden is een tot-en-met gecontroleerd bouwproces mogelijk met in elke fase ervan een betrouwbare bewaking van de kwaliteit.

Terug naar het begin.

Terug naar Werf de Noord.

Terug naar C van der Giessen.

Update: 08-01-2012.