Copyright 2012 Scheepsbouw-Alblasserdam.

Alles (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Cees van Homoet. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Cees van Homoet.

Rechtspersoon Cees van Homoet:

Indien u ongevraagd toch teksten of afbeeldingen publiceert dan krijgt u een factuur toegezonden.

 

Cees van Homoet
Burgemeester Keijzerweg 84
3353 CV  Papendrecht.

Voor informatie kunt u hier klikken.

Terug naar Home.