'Jan & Kees Smit'.

Hudson, afbeelding is een kopie van een aquarel van Hans Breeman, zie www.hansbreeman.nl

Voordat 'de Noord' genormaliseerd en verbreed was, lag aan de westelijke punt van de Alblasserwaard tussen Lek en Noord enig voorland, dat de dijk aan de rivierzijde beschermde. In de 18de eeuw werd op dat voorland en wel aan de zijde van de Noord het scheepsbouwbedrijf uitgeoefend. Op het oostelijk gedeelte van dit voorland, in welks nabijheid de werf der firma J&K Smit lag en dat verlaten moest worden, oefende de scheepsbouwmeester, Jan Foppe Smit, die in 1742 werd geboren, zijn bedrijf uit.

Meer westwaarts bouwde zijn jongere broer, Jacques Foppe Smit, eveneens kleine vaartuigen. Het is waarschijnlijk, dat hun in 1791 op 86-jarigen leeftijd overleden vader, Fop, hen reeds in het scheepsbouwbedrijf voorging. Jan Foppe Smit legde zich speciaal toe op de bouw van hoogaarzen. Een hoogaars, die 24 voet lang was, een bodemwijdte van 5 voet 9 en een last van 12,5 voet, kostte ongeveer 100 rijksdaalders. Met zijn jongens bouwde hij een dergelijke schuit in 5 schaften en soms binnen 2 dagen. Het is voorgekomen, dat een schipper op een zondag een hoogaars bij hem bestelde en dat het vaartuig reeds de daarop volgende dinsdag aan hem werd afgeleverd. Dat snelle werken was een der redenen van de gestadige vooruitgang van Jan Foppe's bedrijf. Jan Foppe Smit had drie zoons. De oudste heette Fop en nam later de werf over van zijn oom Jacques. De nazaten van Fop hebben het bedrijf verder geŽxploiteerd en er later de naam Fop Smit aangegeven. De jongste zoon van Jan Foppe, Cornelis genaamd, vestigde zich veel verder oostwaarts aan 'de Noord' (zie hoofdstuk 'de Oude Werf') en zijn nakomelingen bleven in het bezit van de door hem gestichte nijverheidsonderneming. De middelste zoon van Jan Foppe, Jan genaamd, bleef op het vaderlijk erf en werkte sedert den dood van zijn vader in 1807 voor en met zijn moeder tot 1820. Tot 1824 werden op de naast elkander gelegen werven aan de Kinderdijk, dicht bij de Lek gelegen, kleine vaartuigen gebouwd. In 1824 ging Jan er toe over om voor de Verenigde Nijmeegse beurtschippers een houten raderstoomboot, Willem 1, te bouwen. Vermoedelijk naar aanleiding van deze aanneming sloot hij een vennootschap met zijn broeder en bouwden die twee gezamenlijk verscheidene booten. De meest bekende, door hen afgeleverd, is wel de eerste Batavier, die in de 50-er jaren tussen Maas en Theems voer. Die vennootschap is van korten duur geweest, want Jan trok zich spoedig uit de zaken terug en verhuurde een deel van het vaderlijk erf aan zijn broer, Fop. We zien in 1847 de werf weer als afzonderlijk bedrijfsterrein te voorschijn komen. Het was met zijn broer Kornelis, dat Jan Smit, de jonge scheepsbouwmeester, de firma J . en K. Smit oprichtte, die te Kinderdijk zowel als te Krimpen aan de Lek terreinen had. De oude plek aan de Noord moest worden verlaten en ongeveer 100 m westwaarts van het vaderlijk erf moest een nieuw bedrijf begonnen worden.

De werf van J&K Smit te Kinderdijk.

De werf in Krimpen aan de Lek was van Kornelis Smit, die later samen met zijn Jan Smit de werf J&K Smit oprichtte.

Schepen gebouwd bij J & K Smit zijn ondergebracht in tabellen, door ťťn van onderstaande links aan te klikken komt u in een tabel terecht:Nieuw! Raderboten gebouwd door J&K Smit.

Hoogtepunten van J & K Smit na de 2e wereldoorlog.

12-07-1945 J & K Smit's scheepswerven ontvangen een opdracht voor de levering van zes tinbaggermolens van het type Karimata.
01-05-1946 J & K Smit's scheepswerven vieren hun 25 jarig bestaan.
21-09-1946 Bij J & K Smit's scheepswerven loopt de tinbaggermolen Kalmoa van stapel.
mei 1948 Tewaterlating van de motorsleepboot de Rode Zee IV bij J & K Smit's scheepswerven. Nadere gegevens vindt u hier!

23-11-1948 Sleepzuiger 'Borneo' verlaat de helling bij J & K Smit's scheepswerven.
01-01-1949 Dhr ir. W van Beelen is benoemd tot directeur van J & K Smit's scheepswerven en machinefabrieken N.V.
01-06-1949 Directeur van J & K Smit, dhr. W van der Gaag, wordt eervol ontslagen en benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
06-09-1949 Tewaterlating van de diesel-elektrische slibzuiger 'Madoera' bij J & K Smit.

14-03-1950 De motorhopper 'Jurubatuba' loopt van stapel bij J & K Smit.
26-10-1950 De motorhopper 'Jurubatuba'
loopt van stapel bij J & K Smit.
20-02-1951 De motorsleepboot Oceaan II loopt van stapel bij J & K Smit.
Nadere gegevens vindt u hier!
17-06-1952 Oplevering van de havensleepboot 'Kinderdijk' bij J & K Smit.
14-08-1952 De zelfvarende cutter-hopperzuiger voor Rusland loopt van stapel bij J & K Smit'
04-09-1952 De zeesleepboot 'Oostzee' loopt van stapel bij J & K Smit.
Nadere gegevens vindt u hier!
05-11-1952 Motorsleepboot 'S23' loopt van stapel bij J & K Smit.
Februari 1953 De watersnoodramp treft ook J & K Smit, ondanks dat kan de motorhopperzuiger 'Suzan' te water worden gelaten bij J & K Smit.
20-06-1953 Het vrachtschip 'Eckero' loopt van stapel bij J & K Smit.
12-01-1954 Baggermolen 'Porto Allegro' loopt van stapel bij J & K Smit.
14-04-1954 Baggermolen 'AMUR' loopt van stapel bij J & K Smit.
07-07-1954 De zeesleepboot 'Maas' loopt van stapel bij J & K Smit.
02-09-1954 De 2 snijkopzuigers 'Lankuras' en 'Selajar' lopen van stapel bij J & K Smit.
03-02-1955 De bakkenzuiger 'Jan Pieter II' loopt van stapel bij J & K Smit.
04-02-1955 Een stoombaggermolen loopt van stapel bij J & K Smit.
04-08-1955 Baggermolen 'Msch-Peg 300-5' loopt van stapel bij J & K Smit.

14-11-1955 Hopper- en sleepzuiger 'Lesse' loopt van stapel bij J & K Smit.
30-03-1956 Zandzuiger 'Dirk 1' loopt van stapel bij J & K Smit.
22-06-1956 Baggermolen 'Hermes' loopt van stapel bij J & K Smit.
05-09-1956 De zeesleepboot 'Clyde' loopt van stapel bij J & K Smit.
30-11-1956 Cutterzuiger 'Akanswarie'  loopt van stapel bij J & K Smit.
23-03-1957 Een lepelbaggermolen loopt van stapel bij J & K Smit.

19-10-1957 Grote, nieuwe en rijdende werfkraan gebouwd voor J & K Smit. De kraan is vervaardig bij Hermsen te Rotterdam.
02-05-1958 De zeesleepboot 'Schelde' loopt van stapel bij J & K Smit.
16-05-1958 De sleepzuiger 'Vesdre' loopt van stapel bij J & K Smit.
14-10-1958 De sleepboot 'Elbe' loopt van stapel bij J & K Smit.
15-11-1958 De grootste drijvende bok 'Simson' wordt door J & K Smit opgeleverd.
26-02-1959 De stationaire cutterzuiger 'Maria Anna' loopt van stapel bij J & K Smit.
31-03-1959 Sleephopperzuiger 'Vlaanderen XII' loopt van stapel bij J & K Smit.
12-09-1959 Hopperzuiger 'Ilheus' loopt van stapel bij J & K Smit.
09-12-1959 Motorhopper 'Simoun' loopt van stapel bij J & K Smit.
11-01-1960 Zelfvarende baggermolen 'Kyant Khaing Yay' loopt van stapel bij J & K Smit.
10-05-1960 Het baggervaartuig 'Kaser' loopt van stapel bij J & K Smit.
08-06-1960 De zeesleepboot 'Mississippi' loopt van stapel bij J & K Smit.
17-12-1960 Werf J & K Smit vangt met een vijfdaagse werkweek aan.
25-08-1961 De zeesleepboot 'Thames' loopt van stapel bij J & K Smit.
30-05-1962 De sleephopperzuiger 'Vikram' loopt van stapel bij J & K Smit.

1963 Overdracht Zwarte Zee IV.
Nadere gegevens vindt u hier!
21-12-1962 De diesel-electrische sleephopperzuiger 'S.D.H. II' loopt van stapel bij J & K Smit.
03-04-1963 De werf van J & K Smit opent 2 nieuwe leerscholen.
02-05-1963 Bij J & K Smit wordt de standaardzuiger 'Maarten' door de drijvende bok 'Condor' te water gezet.
05-09-1963 De snijkopzuiger Mercator loopt van stapel bij J & K Smit.
12-12-1963 De sleepboot Orinoco en de dekschuit 'Jannekees' lopen van stapel bij J & K Smit.
1964 Overdracht Hudson. Nadere gegevens vindt u hier!
21-05-1964 De sleephopperzuiger Atlantique loopt van stapel bij J & K Smit.
28-12-1964 De sleephopperzuiger Maria Lucia loopt van stapel bij J & K Smit.
27-03-1964 De snijkopzuiger 'Ortelius' loopt van stapel bij J & K Smit.
26-08-1964 De sleephopperzuiger 'Narvski' loopt van stapel bij J & K Smit.
01-01-1965 J & K Smit is opgegaan in IHC SMIT.
1966 Overdracht Witte Zee III.
Nadere gegevens vindt u hier!

Scheepswerf J&K Smit te Kinderdijk deed meer dan schepen bouwen, ze schreven ook in op het bouwen van bruggen:
1883 In het begin van dit jaar werd een post van f 16,000 op de begroting uitgetrokken voor de levering van een nieuwe ijzeren gierbrug, en 26 Mei de levering dier brug voor de genoemde som opgedragen aan de firma J. en K. Smit, te Kinderdijk.
Bron: KRONIEK VAN NIJMEGEN tot en met het jaar 1900.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de werven 'J en K Smit' en 'L Smit' samengegaan onder de naam 'Smit Kinderdijk'. De scheepswerf te Kinderdijk is vooral gespecialiseerd in offshore.

Wilt u verder gaan met SMIT Kinderdijk klikt dan hier.

Thans (2004) zijn de scheepswerven van J & K Smit en Leen Smit onderdeel van IHC Caland.

IHC Caland heeft per augustus 2004 te kennen gegeven dat ze de scheepswerven verkoopt, aan welk bedrijf is nog niet duidelijk, voor de jaarwisseling 2004/2005 moet de verkoop rond zijn.
Per 11-02-2005 werd bekend dat het
'oude' IHC Caland, na toestemming vanuit Brussel, in tweeŽn wordt gesplitst: het offshorebedrijf Single Buoy Moorings Offshore, staat sinds 01-05-2005 op de Beurs te Amsterdam genoteerd als SBM Off, gespecialiseerd in de ombouw van tankers in drijvende olieopslag- en productieschepen en het scheepsbouwbedrijf IHC Holland.