logo

Beurtschipper

Beurtschippers en rederijen te Alblasserdam.

In Alblasserdam mondt de rivier de 'Alblas' uit in de rivier de 'Noord'. Het deel van de 'Alblas' tussen de schutsluis in de Dam en de rivier de 'Noord' werd ingericht als haven. Aan de noordkant van de haven bevond zich  het 'Noorderstek' en aan de zuidkant bevond zich het 'Zuiderstek'.
Het 'Noorderstek' werd ook wel 'Stoep' genoemd. Na de oorlog werd het 'Noorderstek' gewoon 'Haven' genoemd.
Om de binnenwaard te bevoorraden werd het kanaal de 'Graafstroom' aangelegd, hierdoor konden plaatsen als Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk en Gijbeland via het water bevoorraad worden. In de 'Graafstroom' werd bij Brandwijk een dam aangelegd, deze plaats kreeg de naam  Vuilendam.

In het register van scheepvaartwegen in Nederland, uitgave 1920 door Rijkswaterstaat, is de Alblas als volgt beschreven:
Lang: 14.700 meter van Vuilendam tot Alblasserdam-schutsluis.
Boezempeil: 0.18 -NAP tot 0.75 -NAP.
Diepte onder kanaalpeil: 1.48 -NAP.
Bodembreedte: 15 meter.
Kanaalbreedte: van 7 tot 20 meter.
Breedte bij Molenaarsgraaf: 7 meter.

De schutsluis te Alblasserdam heeft 3 paar sluisdeuren, waaronder 1 paar die het binnenwater kan keren. De schutkolk is 19 meter lang, doorvaartwijdte 7 meter en de drempels 2.70 -NAP.
Er zijn 5 gewone bruggen, wijd van 4.05 tot 4.70 meter en hoog van 1.23 tot 1.30 meter +NAP.
De brug van Molenaarsgraaf is 4.10 meter wijd en 0.60 meter +NAP hoog. De Kortlandse brug is 4.05 meter wijd en 1.38 meter +NAP hoog.

In Alblasserdam, Oud Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Gijbeland, Brandwijk en Kinderdijk waren meer dan 60 beurtschippers gevestigd. Enkele van hen zijn: Verloop, De Haan, Chr. van Houwelingen, Vliegenthart.

Als je in Alblasserdam, op de Dam bij de sluis stond en richting de rivier de Noord keek, dan lag links in de haven de boot Chr. van Houwelingen. Van Houwelingen was een zelfstandige beurtschipper die als 'vaste' schipper voor de touwbaan voer. Vader en zonen Niek en Henk lieten het scheepje bouwen bij de Gebrs. Kooiman in Zwijndrecht.

Rechts in de Alblasserdamse haven lagen de boten van De Haan en Verloop.

Aan de rechterkant bevond zich ook de scheepswerf van Vermeulen.

De Alblasserdamse rederijen zijn keurig in kaart gebracht, klik daarvoor op onderstaande link.

Rederijen in Alblasserdam

Overzicht beurtschippers.

Naam beurtschipper

Omschrijving

Floris Advokaat.
Gerrit Bantem.
Jan Bantem Gzn.
Maarten Bantem Gzn.
Cornelis van de Berg sr.
Cornelis van de Berg jr.
Jan van de Berg.
Willem den Boef.
Arie Bot.

Jan Bot.
Teunis Both.
A Engelsman.
Jan van Genderen.
Frans van Genderen.
Adriaan Groenendijk.
Abraham de Haan.
Adriaan de Haan.
Arie den Haan.
Herwig.
Jan t Hoen.
Nicolaas van Houwelingen sr.
Christiaan van Houwelingen.


Nicolaas van Houwelingen jr.
Jan van Houwelingen.
Adrianus van Huuksloot.
Pieter Kersbergen.
Dirk Kersbergen.
Willem Kint.
Paulus Kloot.
Antonie Kornet.
Adam Krijgsman.
Dirk Kroon.
Aart Kroon.
Teunis Kroon.
Arie Kroon.
David Lans.
Aart Teunis van Mil.
Klaas Oosterbeek.


Aart Pellikaan.
Thomas de Puijker sr.
Thomas de Puijker jr.
Willem Punt.
Pleun Roodnat (Kinderdijk)
Aart Roodnat.
Pleun en Kees Roodnat.
Dirk Slingerland.
R.FStam.
F.H. Steenbergen.
S. Suiker.
P
. Suiker.
Floris van Triet.
van t Veer.
Nicolaas Verloop.
P.JVersloot.
Adrianus Vis.
Visser.
Maarten Vliegenthart.
Willem Vlot.
Cornelis Vlot.
Klaas Vlot.
Kinderen Klaas Vlot.
Cornelis en Jan Vlot.
Adriaan Vogelzangh
 
Jan van de Voorde.
Arie Wemmers.
Gebroeders Wemmers.


J van Wingerden.
Pieter van de Zouwen.

     

Vanaf 1925 tot 1928 is hij beurtschipper van Molenaarsgraaf op Dordrecht. Arie Bot overleed in 1962. Teunis Both is zoon van Arie Bot, schip wordt in 1963 verkocht.

Mattonschipper.
Heeft op deze site een eigen pagina.
Idem.
Beurtschipper Bleskensgraaf op Dordrecht.
Zoon van Nicolaas, geboren 8 januari 1878. In 1906 neemt hij een schip van Klaas Verloop Wzn over, waarmee hij vaart op Rotterdam. Vestigt zich in Alblasserdam.
Zoon van Christiaan.
Zoon van Christiaan, gaat later over op autovervoer.

Begon als schippersknecht bij Dirk Kroon
Zoon van Pieter Kersbergen, vaart vanaf 1926 met Zeldenrust.

Beurtdienst Oud Alblas op Dordrecht.
Turfschipper en handelaar. Hij vaart met houten tjalk "Elke Morgen Nieuwe Zorgen". Laden turf in Vinkeveen en geven dit uit langs de Alblas.

Vaart door heel Nederland en voornamelijk kolen.
Vaart met het schip De Vriendschap van 165 ton.


1778 Fop Jans. Smit bouwt een hoogaars voor Pleun Roodnat.

Exploiteren samen de aak Zeldenrust.Heeft op deze site een eigen pagina.
Geboren in 1809.


Zetten bedrijf voort in een gemeenschap.
Na uiteenvallen gemeenschap gaan ze samen verder.
1779 Fop Jans. Smit bouwt een hengst voor Adriaan Vogelzangh wonende te Alblasserdam

Bodedienst van Bleskensgraaf op Dordrecht.
Arie Wemmers overlijdt op 10 september 1903, zijn bedrijf wordt dan voortgezet door zijn zonen: Antonie (gb. 1883), Jan (gb. 1885) en Aart (gb. 1886).

 

Bovenstaande tabel is niet volledig maar geeft wel een aardig beeld van de beurtschippers op de Noord en de Alblas.

Update: 21 februari 2019.