logo

C van der Giessen & Zonen te Krimpen aan de IJssel.

 

Terug naar Werf de Noord.

De geschiedenis van Van der Giessen begint in 1820 wanneer de dertigjarige Arie van der Giessen van zijn oom, Arie van den Hoek jr. de scheepstimmerfabriek in de Stormpolder erft.

Arie werkt dan al tien jaar als zaakwaarnemer bij deze werf. Hij wordt nu patroon-eigenaar en werkt er met een tiental knechten. Op de werf wordt reparatiewerk verricht en Arie bouwt voor de verhuur enige rivierschepen voor eigen rekening. Wanneer Arie in 1840 sterft, bevindt de scheepsbouw in een kwijnende situatie. De werf wordt voortgezet onder leiding van weduwe Neetlje Pannevis, tezamen met de zoons Arie en Cornelis. Ondanks dat er betere tijden voor de werf aanbreken - 1853 wordt de kiel gelegd voor hun eerste zeegaande zeilschip, het barkschip 'Vriendentrouw' -  leiden de karakterverschillen tussen Arie en Cornelis tot een breuk. In 1859 wordt het bedrijf tussen de beide broers opgedeeld. Van het oostelijke deel, waarop onder meer een smidse en twee hellingen liggen, wordt Cornelis eigenaar. Hij noemt zijn werf 'de Hoop'. Het westelijke deel, ook met een helling, komt in handen van Arie.Bark 'Vriendentrouw'.

Origineel in het Nederlands Historische Scheepvaart Museum te Amsterdam.

De Hoop wordt ingericht voor de bouw van zeegaande zeilschepen. Er breekt wederom een moeilijke tijd aan. Na Engeland wordt ook Nederland getroffen door een economische crisis en het is voor zeilrederijen moeilijk het hoofd boven water te houden. Daarnaast komt aan de protectiepolitiek van Koning Willem I een einde. De Hoop redt het omdat deze werf niet alleen afhankelijk is van de bouw vaan zeeschepen, maar ook nog steeds voor de binnenvaart bouwt.
Het duurt tot 1862 voor er weer opdrachten komen voor de bouw van grote schepen. In dit jaar krijgt 'De Hoop' de opdracht een fregatschip te bouwen, de 'Zuid-Holland', dat met 1292 ton het grootste zeeschip is waarvoor tot op dat moment op de werf de kiel is gelegd.
In 1883 koopt Cornelis een scheepswerf aan de westkant van de Stormpolder. Die werf krijgt de naam 'de Nijverheid' en er worden aanvankelijk reparaties uitgevoerd aan binnenvaartschepen. Inmiddels krijgt Cornelis hulp van zijn zoons Jan en Arie. Door uitbreiding van het terrein en investeringen in outillage is het bedrijf, in 1892 klaar voor de groeiende vraag naar ijzeren binnenschepen.
In 1895 treedt Cornelis terug en Jan en Arie zetten het het bedrijf voor onder de naam 'Cornelis van der Giessen & Zonen'.

Opnieuw wordt geïnvesteerd en uitgebreid. Bij 'de Nijverheid' wordt een scheepssmederij ingericht, terwijl 'de Hoop' uitbreiding ondergaat  voor de bouw van ijzeren schepen tot een lengte van 63 meter. Rond de eeuwwisseling werken er ongeveer 150 man.
In 1908 kopen Jan en Arie de werf van hun oom Arie, waarmee de splitsing van het oorspronkelijke bedrijf van de oude Arie van der Giessen weer ongedaan gemaakt wordt. Tot 1914 worden er, veel voor Duitse reders, voornamelijk binnenschepen gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt opnieuw begonnen met de bouw van zeeschepen. De directie is inmiddels uitgebreid met de zonen van Arie, Cornelis van der Giessen Azn en zijn neef Pieter Cornelis, de zoon van Jan. Zij krijgen hun technische opleiding aan de Höhere Schiffbauschule in Bremen en op de werf van Wm Hamilton & Co in Glasgow.

Foto boven: drukke bedrijvigheid op de hellingen langs de IJssel, 3 schepen tegelijk in aanbouw.

Foto boven: Een tewaterlating in de Hollandse IJssel was altijd spannend! 
- zal het schip zoveel water voortstuwen dat het aan de overkant over de dijk gaat?
- zal het schip op tijd stil liggen zodat het de Capelse IJsseldijk niet invaart?
- een andere vraag was: hoeveel water komt er terug?

De herinnering aan de tewaterlatingen blijft voortbestaan, mannen die de bedrijven groot maakten praten nog graag over vroeger. Ieder zou zijn wetenswaardigheden moeten opschrijven zodat we het kunnen doorgeven aan degene die zich daarvoor interesseren.

 Gebouwd bij van der Giessen & Zn te Krimpen aan de IJssel.

 1924 ss Spar - Gebouwd in opdracht van Hudig en Pieters.
 1924 stoomsleepboot Waterweg - Gebouwd in opdracht van L Smit & Co Internationale Sleepdiensten.
 1938 ms Pericles - Gebouwd in opdracht van Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij - 3.186 b, 1.821 n, 4.800 d, pass: 12, L x B x  Dg = 109,20 x 15,10 x 6,88 m.
1950 verbouwd tot vracht/passagiersschip (NDSM) Oranjestad -  5.098 b, 4.156 n, pass: 53 I, 40 II, 62 g (na 1954: 78 I, 62g).
1967 verkocht aan Saoedi Arabië: Miriam B.
1974 gesloopt te Kaolisiung.
 1938 ms Socrates - Gebouwd in opdracht van Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij -  3.168 b, 1.823 n, 4.725 n, pass: 12, L x B x  Dg = 115,20 x 15,10 x 6,86 m.
1950 verbouwd tot vracht/passagiersschip (NDSM) Willemstad -  5.096 b, 4.256 n, pass: 53 I, 40 II, 62 g (na 1954: 78 I, 62g), L x B x  Dg = 115,20 x 15,20 x 6,8 m..
1967 verkocht aan Saoedi Arabië: Noor B.
1973 gesloopt te Kaolisiung.
 1939 ms Nigerstroom  -  Gebouwd in opdracht van Holland West-Afrika Lijn -  4.638,84 b, 2666,29 n, pass: 34, L x B x  Dg = 122,2 x 16,76 x 8,03 m.
In 1957 herdoopt als Ghanakust, 01-10-1958 na aanvaring in de Gironde, Frankrijk, gezonken.
 1941 ms Kaertner - 
 1950 ms Tjiwangi  -  Gebouwd in opdracht van Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. - 8.626,5 (9.849) b, 5.784,02 , 6.265 d, pass: 99(I), 160(II), L x B x  Dg = 146,12 x 19 x 7,19 m.
1974 : Verkocht naar Singapore: Kota Wangi en herdoopt als Kota Bali.
1984 : Verkocht naar Maleisië.
1984 : Gesloopt te Shanghai.
 1951 ms Tjiluwah  -  Gebouwd in opdracht van Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. - 8.630 b, 5.786,39 , 5.786,39 d, pass: 99(I), 160(II), L x B x  Dg = 146,12 x 19 x 7,19 m.
1974 : Verkocht naar Singapore: Kota Wangi en herdoopt als Kota Bali.
1984 : Verkocht naar Maleisië.
1984 : Gesloopt te Shanghai.
 1954 ms Adonis - 

Oprichting van Smit Lloyd.

Foto onder: scheepswerf van der Giessen de Noord in haar glorietijd.

Op de voorgrond de bouwloods van GN, afmetingen 264 m lang, 96 meter breed en 51 meter hoog. In deze bouwloods zijn de assemblagemogelijkheden geoptimaliseerd en met een hijscapaciteit van 240 ton kan sectiebouw zeer efficiënt worden toegepast. Op de helling, die 40 meter breed is, wordt in relatief korte tijd uit blokken samengesteld en gaat in vergevorderd stadium te water. Dit is in het voordeel van zowel de kwaliteit van het schip als voor een economische productie.
Aan de afbouwkade liggen de schepen Blue Star I en Blue Star II.

Meer weten over deze bouwloods? Klik dan hier.

Werknemers die 40 jaar in dienst waren bij van der Giessen de Noord kregen een gouden bedrijfsinsigne uitgereikt.

Alle jubilarissen werden aan het einde van het jaar collectief gehuldigd, in het bedrijfsrestaurant te Krimpen aan de IJssel, in grote lijnen zag het programma er als volgt uit:
Jubilarissen werden met hun gezin thuis opgehaald.
Vanaf 14:00 tm 16:00 uur officieel gedeelte met toespraken en opspelden van het bedrijfsinsigne.
Daarna tot ca. 18:00 uur: Receptie.
Na de receptie een gezellige avond met een koud en warm buffet, een band enz. enz.
Na afloop werden alle jubilarissen weer keurig thuis gebracht.

De Abel Tasman, (afbeelding hieronder) gebouwd door van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJssel, veel publiciteit rond de tewaterlating, na de doop liet de Abel Tasman blijken liever op het droge te blijven.

Bouwnummer 972 (van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJssel).

In 'Werfnieuws van 1968 verschijnt deze mededeling:
Het begin van het computertijdperk. In 1968 werd er bij GN een tafelcomputer in gebruik genomen, het gaat hier om een Olivetti P-101. Deze uit de kluiten gewassen rekenmachine heeft alle bijzondere eigenschappen van de grote computer.

Augustus 1970 werd er gestart met een IBM 360/20 kaartcomputer. Dit systeem had een geheugen van 8K.
Er werd in 1970 gestart met de salarisbetaling. Het betaalschema werd in 1970 bekend gemaakt d.m.v. het werfnieuws. 
In werfnieuws werd melding gemaakt van een veranderde wijze van aanwezigheidscontrole en het nut van automatisering van voorraad en uitgifte van de magazijnen.
Ponskaart.
Een ponskaart bestaat uit 80 kolommen en 12 rijen.
Een cijfer was één gaatje in één kolom, 0 tm 9.
Het alphabet was een combinatie van twee gaatjes in 
één kolom, voorbeeld de letter Z is een combinatie
van een 0 en een 9.

De nieuwbouw bij Werf de Noord wordt minder, wel wordt er een nieuwe marineloods gebouwd. Als rond 1990 de koude oorlog afloopt dan worden er geen marineopdrachten meer verstrekt aan de scheepswerf in Alblasserdam. Het enige wat overblijft is de reparatiewerf en sectiebouw voor het moederbedrijf in Krimpen aan de IJssel.
De marineloods wordt verkocht aan Oceanco, dit bedrijf bouwt luxe jachten. Door de luxe jachtenbouw in Alblasserdam is de scheepsbouw niet helemaal verloren gegaan.
In 1997 wordt van der Giessen de Noord overgenomen door IHC-Caland. Van der Giessen de Noord behoudt zijn eigen naam. 
In 2000 worden er plannen gesmeed om van der Giessen de Noord Alblasserdam-zuid uit te breiden. In ieder geval blijven ze secties bouwen voor het moederbedrijf te Krimpen aan de IJssel.
11 september voltrok zich een ramp in de VS, 2 vliegtuigen boorden zich in 'the two towers', deze ramp met duizenden doden is er mede schuldig aan dat rederijen minder opdrachten verlenen voor het bouwen van luxe ferry's, deze schepen waren het paradepaardje van van der Giessen de Noord.

De Blue Star is aanbouw.

Door allerlei omstandigheden komt het bedrijf in zwaar vaarwater terecht en per september 2002 wordt een reorganisatie afgekondigd voor een derde van het personeel, deze reorganisatie is het begin van het einde. Ondanks de vele goede contacten tussen rederijen en de scheepswerf komen er geen opdrachten meer, het einde nadert met rasse schreden.
Op 25 augustus 2003 heeft de directie, van van der Giessen de Noord, de trieste mededeling dat het bedrijf zijn poorten moet sluiten.
Vele families, vaak van vader op zoon, in Alblasserdam en Krimpen aan de IJssel waren hun leven lang werkzaam bij van der Giessen de Noord.

De terreinen van van der Giessen de Noord te Krimpen aan den IJssel zijn verkocht aan Hollandiate Krimpen aan den IJssel. Per 1 juli 2004 is Hollandia officieel eigenaar van scheepswerf van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJssel.

Een handvol medewerkers van van der Giessen de Noord werken daar nog om de lopende administratieve handelingen en de bewaking af te ronden.

De werknemers van van der Giessen de Noord konden door het wij gevoel prachtige ferries bouwen, van een aantal ferries de foto's bij elkaar gezet.
Als u hier klikt ziet u foto's van ferries.

Terrein van der Giessen de Noord, links nog zonder bouwloods, rechts met bouwloods.

Terug naar Werf de Noord.

Terug naar begin C van der Giessen & Zonen.

Update: 21 februari 2019.