logo

J&K Smit

'Jan & Kees Smit'.

Hudson, afbeelding is een kopie van een aquarel van Hans Breeman, zie www.hansbreeman.nl.

Molenstraat te Kinderdijk, het gebouw aan het eind links in vestzaktheater Biggelmee, dit gebouw was de voormalige smederij van de eerste werf van J&K Smit. (Bron database www.hvwa.nl).
De gemeente Alblasserdam wil deze laatste herinnering aan de scheepsbouw slopen. 

Voordat 'de Noord' genormaliseerd en verbreed was, lag aan de westelijke punt van de Alblasserwaard tussen Lek en Noord enig voorland, dat de dijk aan de rivierzijde beschermde. In de 18de eeuw werd op dat voorland en wel aan de zijde van de Noord het scheepsbouwbedrijf uitgeoefend. Op het oostelijk gedeelte van dit voorland, in welks nabijheid de werf der firma J&K Smit lag en dat verlaten moest worden, oefende de scheepsbouwmeester, Jan Foppe Smit, die in 1742 werd geboren, zijn bedrijf uit.

Meer westwaarts bouwde zijn jongere broer, Jacques Foppe Smit, eveneens kleine vaartuigen. Het is waarschijnlijk, dat hun in 1791 op 86-jarigen leeftijd overleden vader, Fop, hen reeds in het scheepsbouwbedrijf voorging. Jan Foppe Smit legde zich speciaal toe op de bouw van hoogaarzen. Een hoogaars, die 24 voet lang was, een bodemwijdte van 5 voet 9 en een last van 12,5 voet, kostte ongeveer 100 rijksdaalders. Met zijn jongens bouwde hij een dergelijke schuit in 5 schaften en soms binnen 2 dagen. Het is voorgekomen, dat een schipper op een zondag een hoogaars bij hem bestelde en dat het vaartuig reeds de daarop volgende dinsdag aan hem werd afgeleverd. Dat snelle werken was een der redenen van de gestadige vooruitgang van Jan Foppe's bedrijf. Jan Foppe Smit had drie zoons. De oudste heette Fop en nam later de werf over van zijn oom Jacques. De nazaten van Fop hebben het bedrijf verder geëxploiteerd en er later de naam Fop Smit aangegeven. De jongste zoon van Jan FoppeCornelis genaamd, vestigde zich veel verder oostwaarts aan 'de Noord' (zie hoofdstuk 'de Oude Werf') en zijn nakomelingen bleven in het bezit van de door hem gestichte nijverheidsonderneming. De middelste zoon van Jan FoppeJan genaamd, bleef op het vaderlijk erf en werkte sedert den dood van zijn vader in 1807 voor en met zijn moeder tot 1820. Tot 1824 werden op de naast elkander gelegen werven aan de Kinderdijk, dicht bij de Lek gelegen, kleine vaartuigen gebouwd. In 1824 ging Jan er toe over om voor de Verenigde Nijmeegse beurtschippers een houten raderstoomboot, Willem 1, te bouwen. Vermoedelijk naar aanleiding van deze aanneming sloot hij een vennootschap met zijn broeder en bouwden die twee gezamenlijk verscheidene booten. De meest bekende, door hen afgeleverd, is wel de eerste Batavier, die in de 50-er jaren tussen Maas en Theems voer. Die vennootschap is van korten duur geweest, want Jan trok zich spoedig uit de zaken terug en verhuurde een deel van het vaderlijk erf aan zijn broer, Fop. We zien in 1847 de werf weer als afzonderlijk bedrijfsterrein te voorschijn komen. Het was met zijn broer Kornelis, dat Jan Smit, de jonge scheepsbouwmeester, de firma J . en KSmit oprichtte, die te Kinderdijk zowel als te Krimpen aan de Lek terreinen had. De oude plek aan de Noord moest worden verlaten en ongeveer 100 m westwaarts van het vaderlijk erf moest een nieuw bedrijf begonnen worden.

De werf van J&K Smit te Kinderdijk.

De werf in Krimpen aan de Lek was van Kornelis Smit, die later samen met zijn Jan Smit de werf J&K Smit oprichtte.

Schepen gebouwd bij J & K Smit zijn ondergebracht in tabellen, door één van onderstaande links aan te klikken komt u in een tabel terecht:Nieuw! Raderboten gebouwd door J&K Smit.

Hoogtepunten van J & K Smit na de 2e wereldoorlog.

12 juli 1945 J&K Smit's scheepswerven: ontvangen een opdracht voor de levering van zes tinbaggermolens van het type Karimata
1 mei 1946 J&K Smit's scheepswerven:
 vieren hun 25 jarig bestaan.
21 september 
J&K Smit's scheepswerven: loopt de tinbaggermolen Kalmoa van stapel.
mei 1948
J&K Smit's scheepswerven:
 tewaterlating van de motorsleepboot de Rode Zee IV . Nadere gegevens vindt u hier! 
23 november 1948
J&K Smit's scheepswerven: sleepzuiger 'Borneo' verlaat de helling bij J & K Smit's scheepswerven.
1 januari 1949 D
hr ir. W van Beelen is benoemd tot directeur van J & K Smit's scheepswerven en machinefabrieken N.V.
1 juni 1949 Directeur van J & K Smit, dhr. W van der Gaag, wordt eervol ontslagen en benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
6 september 1949
J&K Smit's scheepswerven: tewaterlating van de diesel-elektrische slibzuiger 'Madoera'. 
14 maart 1950
J&K Smit's scheepswerven: motorhopper 'Jurubatuba' loopt van stapel.
26 oktober 1950
J&K Smit's scheepswerven: motorhopper 'Jurubatuba' loopt van stapel.
20 februari 1951
J&K Smit's scheepswerven: motorsleepboot Oceaan II loopt van stapel. Nadere gegevens vindt u hier!
 
17 juni 1952
J&K Smit's scheepswerven: oplevering van de havensleepboot 'Kinderdijk'.
14 augustus 1952
J&K Smit's scheepswerven: zelfvarende cutter-hopperzuiger voor Rusland loopt van stapel.
4 september 1952
J&K Smit's scheepswerven: zeesleepboot 'Oostzee' loopt van stapel. Nadere gegevens vindt u hier!
5 november 1952 J&K Smit's scheepswerven:
motorsleepboot 'S23' loopt van stapel.
1 februari 1953
J&K Smit's scheepswerven: De watersnoodramp treft ook J & K Smit, ondanks dat kan de motorhopperzuiger 'Suzan' te water worden gelaten.
20 juni 1953
J&K Smit's scheepswerven: 
vrachtschip 'Eckero' loopt van stapel.
12 januari 1954
J&K Smit's scheepswerven: baggermolen 'Porto Allegro' loopt van stapel.
14 april 1954
J&K Smit's scheepswerven: baggermolen 'AMUR' loopt van stapel.
7 juli 1954
J&K Smit's scheepswerven: zeesleepboot 'Maas' loopt van stapel.
2 september 1954 
J&K Smit's scheepswerven: 2 snijkopzuigers 'Lankuras' en 'Selajar' lopen van stapel.
3 febrauri 1955
J&K Smit's scheepswerven: bakkenzuiger 'Jan Pieter II' loopt van stapel.
4 februari 1955
J&K Smit's scheepswerven: stoombaggermolen loopt van stapel.
4 augustus 1955
J&K Smit's scheepswerven: baggermolen 'Msch-Peg 300-5' loopt van stapel.
14 november 1955 J&K Smit's scheepswerven: h
opper- en sleepzuiger 'Lesse' loopt van stapel.
30 maart 1956
J&K Smit's scheepswerven: zandzuiger 'Dirk 1' loopt van stapel.
22 juni 1956
J&K Smit's scheepswerven: baggermolen 'Hermes' loopt van stapel.
5 september 1956
J&K Smit's scheepswerven: zeesleepboot 'Clyde' loopt van stapel.
30 november 1956
J&K Smit's scheepswerven: cutterzuiger 'Akanswarie'  loopt van stapel
23 maart 1957
J&K Smit's scheepswerven: 
lepelbaggermolen loopt van stapel.
19 oktober 1957 Grote, nieuwe en rijdende werfkraan gebouwd voor J & K Smit. De kraan is vervaardig bij Hermsen te Rotterdam.
2 mei 1958
J&K Smit's scheepswerven: zeesleepboot 'Schelde' loopt van stapel.
16 mei 1958
J&K Smit's scheepswerven: sleepzuiger 'Vesdre' loopt van stapel.
14 oktober 1958
J&K Smit's scheepswerven: sleepboot 'Elbe' loopt van stapel.
15 november 1958: 
De grootste drijvende bok 'Simson' wordt door J&K Smit opgeleverd.
26 februari 1959
J&K Smit's scheepswerven: stationaire cutterzuiger 'Maria Anna' loopt van stapel.
31 maart 1959
J&K Smit's scheepswerven: sleephopperzuiger 'Vlaanderen XII' loopt van stapel.
12 september 1959
J&K Smit's scheepswerven: Hopperzuiger 'Ilheus' loopt van stapel.
9 december 1959
J&K Smit's scheepswerven: m
otorhopper 'Simoun' loopt van stapel.
11 januari 1960
J&K Smit's scheepswerven: Zelfvarende baggermolen 'Kyant Khaing Yay' loopt van stapel.
10 mei 1960
J&K Smit's scheepswerven: baggervaartuig 'Kaser' loopt van stapel.
8 juni 1960
J&K Smit's scheepswerven: zeesleepboot 'Mississippi' loopt van stapel.
17 december 1960
J&K Smit's scheepswerven:
 vangt met een vijfdaagse werkweek aan.
25 augustus 1961
J&K Smit's scheepswerven: zeesleepboot 'Thames' loopt van stapel.
30 mei 1962
J&K Smit's scheepswerven: 
sleephopperzuiger 'Vikram' loopt van stapel.
1963 
J&K Smit's scheepswerven: Overdracht Zwarte Zee IV. Nadere gegevens vindt u hier

Afbeelding van de Zwarte Zee IV.


21 december 1962 J&K Smit's scheepswerven: diesel-electrische sleephopperzuiger 'S.D.H. II' loopt van stapel. 
3 april 1963 J&K Smit's scheepswerven: opent 2 nieuwe leerscholen. 
2 mei 1963 J&K Smit's scheepswerven:
wordt de standaardzuiger 'Maarten' door de drijvende bok 'Condor' te water gezet.
5 september 1963
J&K Smit's scheepswerven: snijkopzuiger Mercator loopt van stapel. 
12 december 1963 J&K Smit's scheepswerven: sleepboot Orinoco en dekschuit 'Jannekees' lopen van stapel.
1964 J&K Smit's scheepswerven: Overdracht Hudson. Nadere gegevens vindt u hier
21 mei 1964 J&K Smit's scheepswerven: De sleephopperzuiger Atlantique loopt van stapel. 
28 december 1964 J&K Smit's scheepswerven: sleephopperzuiger Maria Lucia loopt van stapel. 
27 maart 1964 J&K Smit's scheepswerven: snijkopzuiger 'Ortelius' loopt van stapel. 
26 augustus 1964 J&K Smit's scheepswerven:
 sleephopperzuiger 'Narvski' loopt van stapel. 
1 januari 1965 J & K Smit is opgegaan in IHC SMIT. 
1966 Overdracht Witte Zee III. 
Nadere gegevens vindt u hier!

Scheepswerf J&K Smit te Kinderdijk deed meer dan schepen bouwen, ze schreven ook in op het bouwen van bruggen:
1883 In het begin van dit jaar werd een post van f 16,000 op de begroting uitgetrokken voor de levering van een nieuwe ijzeren gierbrug, en 26 Mei de levering dier brug voor de genoemde som opgedragen aan de firma Jen KSmit, te Kinderdijk.

Bron: KRONIEK VAN NIJMEGEN tot en met het jaar 1900.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de werven 'J en K Smit' en 'L Smit' samengegaan onder de naam 'Smit Kinderdijk'. De scheepswerf te Kinderdijk is vooral gespecialiseerd in offshore.

Wilt u verder gaan met SMIT Kinderdijk klikt dan hier.

Thans (2004) zijn de scheepswerven van J & K Smit en Leen Smit onderdeel van IHC Caland.

IHC CALAND heeft per augustus 2004 te kennen gegeven dat ze de scheepswerven verkoopt, aan welk bedrijf is nog niet duidelijk, voor de jaarwisseling 2004/2005 moet de verkoop rond zijn.
Per 11-02-2005 werd bekend dat het 'oude' 
IHC CALAND , na toestemming vanuit Brussel, in tweeën wordt gesplitst: het offshorebedrijf Single Buoy Moorings Offshore, staat sinds 1 mei 2005 op de Beurs te Amsterdam genoteerd als SBM Off, gespecialiseerd in de ombouw van tankers in drijvende olieopslag- en productieschepen en het scheepsbouwbedrijf IHC Holland.

In 2005 werd de naam van IHC CALAND gewijzigd in IHC HOLLAND en later in IHC MERWEDE.

In 2015 werd de naam van IHC MERWEDE gewijzigd in ROYAL IHC.

 

Update: 17 mei 2019.