logo

Kabelfabriek Alblasserdam

Kabelfabriek te Alblasserdam.

Er waren 2 broers Von Lindern belast met de bouw van NKF in Alblasserdam, te weten Cornelis von Lindern, meneer Kees (1905-1979) en Jan Hendrik von Lindern, meneer Jan (1909-1977). Jan Hendrik von Lindern werd de directeur die de dagelijkse leiding kreeg.
Cornelis von Lindern was directeur van de N.V, Nederlandse Kabelfabrieken te Delft, Jan Hendrik von Lindern was directeur van de Papiergarenfabriek en de N.
V. Nederlandsche Touwfabriek (v.h. Lijnbaan straat Sunda).

In Alblasserdam werden werknemers van de NKF aangeduid met ‘die werkt op de kabel’.

NKF had twee categorieën van producten: sterkstroomkabels voor het vervoeren van elektrische energie en zwakstroomkabels voor het geleiden van telefoongesprekken. Met het groeien van de elektrische netten in Nederland, en het uitbouwen van het telefoonnet, nam zowel de omzet als de complexiteit van de beide categorieën kabel toe.

De pagina wordt nog verder uitgebouwd.

Update: 23 juni 2018.