logo

Kloos

Kloos Kinderdijk.

De Naamloze Vennootschap F. Kloos en Zonen's Werkplaatsen te Kinderdijk dankt haar ontstaan aan de ondernemingsgeest en het koopmanschap van FLORIS KLOOS, de overgrootvader van de latere directeur, de heer A. J. PRINS VISSER. FLORIS KLOOS was op 8 januari 1810 te Ameide geboren en ontving bij zijn doop de namen van FLORIS VINK. Volgens het boek van Ir. Boersma 'Alblasserdams heden en verleden' stelde hij later geen prijs meer op de voornaam VINK en wenste alleen maar FLORIS KLOOS te heten. Hij oefende in zijn geboorteplaats het beroep uit van molenmaker.

Toen Koning Willem 1 in het begin van de negentiende eeuw een wet ondertekende, waarin het verstrekken van rijkssubsidie voor de vaart op Indië werd geregeld, betekende dit voor de langs de Noord, Maas en Lek gelegen scheepswerven een sterke opleving. De bestaande werven breidden zich uit en nieuwe scheepswerven ontstonden om de door de subsidie sterk gestegen vraag naar scheepsruimte te kunnen opvangen. Daarvan was weer het gevolg, dat er een grotere behoefte ontstond aan houtzaagmolens, want iedere zichzelf respecterende scheepsbouwer wenste de beschikking te hebben over een eigen houtzaagmolen. De molenbouwers in de buurt van de scheepswerven kwamen dan ook volop in het werk te zitten. Bij FLORIS KLOOS, die deze ontwikkeling in zijn vak vanuit Ameide met veel belangstelling gadesloeg en blijkbaar een goed zakelijk inzicht had, rijpte het plan om van Ameide naar Kinderdijk te verhuizen om daar de molenbouw in de onmiddellijke omgeving van de scheepswerven voort te zetten.

In 1842 bouwde FLORIS KLOOS de imposante houtzaagmolen 'Ons Genoegen' voor CORNELIS SMIT (de Oude Werf). Op de gedenksteen in de zijgevel stond:

"De legger van de eerste steen
Der stichter kunde niet alleen
Maar tevens onvermoeid in streven
Om aan vele handen werk te geven
Der maatschappij een nuttig lid
Dat is de Heer Cornelis Smit"

De balken werden met kettingen de molen ingetrokken en verwerkt met 6 houtzaagramen.

In 1843 kocht bij een driehoekig stuk grond aan de Kinderdijk, aan de westkant van Jonker en vestigde zich aldaar als molenbouwer en scheepsbouwer. De houtzaagmolen van de vroegere houthandel VAN HAAFTEN, werd door KLOOS gebouwd. Intussen was er een grote opleving gekomen bij de scheepswerven en achtte de heer KLOOS het blijkbaar lucratiever om van de molenbouw af te stappen en zelf de vervaardiging van houten schepen ter hand te nemen.

Gebouwd door KLOOS KINDERDIJK:

De Nijverheid, het eerste schip wat bij Kloos-Kinderdijk gebouwd werd.

 Barkschip Nijverheid, maakte in 1851 zijn eerste reis.
 Elipper-campgne-fregatschip Nieuw-Holland.
 Elipper-campgne-fregatschip Vlaardingen.
 Bark Parsee.
 Driemast-barkschip Honighby.
 Driemast-barkschip Johannes Lodewijk.
 Driemast-barkschip Anthonie van Hoboken.
 Driemast-barkschip L.T. Enthoven gebouwd in opdracht van rederij Gebr. Goedkoop te Amsterdam.
 Fregatschip Jupiter gebouwd in opdracht van rederij Gebr. Goedkoop te Amsterdam, 731 ton.
1864 t/m 1873 Kapt. P.H. Kiewit.
1873 t/m 1876 Kapt. W.A.F. Stokhuyzen. 
1876 t/m 1877 Kapt. H. de Boer. 
1877 t/m 1879 Kapt. W.A.F. Stokhuyzen. 
1879 t/m 1881 Kapt. H. de Boer. 
1881 t/m 1887 Kapt. P. Lap Ozn.
1887 verkocht aan George Miller & Co te Aberdeen voor f 9.600.
Houten koopvaardijschip Elisabeth gebouwd in opdracht van rederij Gebr. Goedkoop te Amsterdam, 1154 ton. 
1866 t/m 1873 Kapt. Y. Feenstra. 
1873 t/m 1875 Kapt. P.H. Kiewit. 
1875 t/m 1881. Kapt. W. van Hilten.
1881 verkocht aan Antwerpen voor f 22.620.
 Kloos bouwde daarna nog een 12-tal ijzeren rivierstoomboten

Daarna ging KLOOS allengs over tot de staalconstructie, eerst voor dokken, sluisdeuren en stukcomplexen, later ook voor bruggen. De in 1866 geleverde sluisdeuren in de Willemsluizen van het Noordhollands Kanaal werden door KLOOS gemaakt evenals verschillende dokken voor de gemeente Rotterdam. Ook werden wel stalen meerboeien voor de havens vervaardigd. Na de dood van de oprichter werd het bedrijf in hoofdzaak voortgezet door zijn zoon, eveneens FLORIS KLOOS geheten. Toen in de zeventiger jaren door Rijkswaterstaat, Nederlandse Spoorwegen en gemeenten werd overgegaan tot de overbrugging der rivieren, legde KLOOS zich meer toe op de bouw van bruggen, zoals die over de IJssel bij Kampen welke van prachtige toegangspoorten voorzien was.

De `Donge-spoorbrug` bij Geertruidenberg hoort op de Rijksmonumentenlijst, een technisch monument van de hoogste klasse.
Bestekken en aanbestedingen.
De onderbouw van de spoorbrug en de verkeers­brug werd in 1882 in een enkel Bestek aanbesteed (No. 861, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Dienst 1882-84). De raming van de kosten bedroeg f 307.500. De bovenbouw van de spoorbrug en de verkeersbrug werd eind 1884 eveneens in een enkel Bestek aanbesteed (No. 927, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Dienst 1885-87). De raming bedroeg f 156.000. De opdracht werd gegund aan de Firma KLOOS (KINDERDIJK). De Bestekken zijn voorhanden.

De `Ruigeplaatbrug` lag over de Schiemond bij Delfshaven. Hij diende zowel voor gewoon havenverkeer (sleperswagens) als voor de spoorverbinding van het nieuw aangelegde driehavengebied (IJselhaven, Lekhaven, Keilehaven) met de oudere havens (Schiehaven, St Jobshaven, Parkhaven) en de spoorlijn Rotterdam-Schiedam. De aanbesteding vond plaats in 1904; de oplevering in 1906. Leverancier voor de ijzerconstructie was KLOOS KINDERDIJK; voor het bewegingswerk tekende de firma Figee te Haarlem.

Het schip 'Bok Atlas' werd als bouwnummer 5.790 gebouwd bij KLOOS KINDERDIJK.

Nu, augustus 2004, wordt er gewerkt aan een verhuizing van MERCON (KLOOS) naar het voormalige terrein van scheepswerf van der Giessen de Noord te Krimpen aan den IJssel.
De gebouwen aan de West Kinderdijk worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen woningen en een aanlegplaats voor schepen die toeristen aanvoeren voor het molengebied te Kinderdijk.

September 2017: Het terrein van MERCON wordt binnenkort verkocht aan projectontwikkelaar Whoonapart uit Rotterdam, er komt dan mogelijk een woonwijk met ca. 200 woningen. Zodra er meer duidelijk is komen we met details.

Belangstelling voor de genealogie KLOOS? Klik dan hier!

In 2018 zal er in Alblasserdam een fototentoonstelling plaats vinden over KLOOS KINDERDIJK.

UPDATE: 20 februari 2019.