logo

Leen Smit

Leen Smit & Zoon.

Overzichtsfoto van Leen Smit te Kinderdijk.

In de Kinderdijk bevinden zich de oudste werven van de familie Smit. Toch begon de victorie niet aan de Kinderdijk maar aan de zuidhoek van de Polderstraat te Alblasserdam. In de lijst van weerbare mannen in het jaar 1672 komt voor 'Jacques de Smid aan de Dam' en te zijn "vermogend", alzo dat hij op eigen kosten eventueel tegen de vijand zou moeten oprukken.
In 1662 wordt Jan Jacques Smit geboren, die wij kunnen houden voor de eerste 'scheepmaker' in de familie Smit. Hij had zijn werf bij het Lammetjeswiel te Alblasserdam. Behalve deze had hij nog een werf te Kinderdijk
, gemeente Nieuw Lekkerland, die hij mogelijk had overgenomen of geërfd. De werven zijn aanvankelijk klein en er worden alleen binnenschepen en vissersvaartuigen gebouwd.
Uitgaande van de viering van het 150 jarig bestaan van L Smit & Zoon in 1946 zou je er vanuit kunnen gaan dat deze werf rond 1795 moet zijn ontstaan. Andere bronnen vermelden dat de werf van L Smit & Zoon is ontstaan in de 17e eeuw. De volledige naam was L Smit en Zoon's Scheeps- en Werktuigbouw.

Fop Smit, was scheepsbouwer en reder.
Na het overwinnen van een groot aantal ambtelijke moeilijkheden werd aan de scheepsbouwer en reder Fop Smit te 
Kinderdijk concessie verleend tot het openen van een sleepdienst in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse zeegaten. De concessie was 5 jaar geldig.
In 1823 maakte het eerste, in Nederland gebouwde stoomscheepje, 'De Nederlander', zijn proefvaart op de Nieuw Maas bij Rotterdam en het was onder meer Fop Smit, die toen op deBoompjes deze proefvaart volgde. Hetgeen hij hierbij waargenomen had, vergeleek hij met gegevens van buitenlandse stoomschepen. Daarop ging hij aan het cijferen en berekenen en kwam tot het besluit om zelf een stoomboot te gaan bouwen, een raderstoomboot. In Nijmegen legde hij zijn plannen aan een combinatie van beurtvaarders voor en na een kort beraad kreeg hij van de heren de opdracht om zijn eerste raderstoomboot, de 'Willem I' te bouwen.
Aangezien zijn werf te klein was, bouwde hij het schip samen met zijn broer Jan, wiens werf naast de zijne lag. Na de 'Willem I' volgden nog een paar raderboten en weldra moest de werf uitgebreid worden. Een grotere scheepshelling werd gebouwd en er kwamen steeds meer opdrachten los, in Kinderdijk waren toen geen arbeiders genoeg meer beschikbaar en daarom werden werkkrachten aangetrokken uit Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer
 en andere plaatsen.
In 1842 ontstaat dan Fop Smit (1842), later wordt dit L. Smit & Co (1866), weer later wordt het L. Smit & Co's Sleepdienst (1903) en tegenwoordig is het Smit Internationale.
Fop Smit is in 1842 65 jaar oud.

De eerste sleepboot van Fop Smit werd de op zijn eigen werf gebouwde radersleepboot Kinderdijk met een Engelse stoommachine van 140 pk, een voor die tijd aanzienlijke sleepkracht, maar welke wel veel steenkolen verbruikte, die erg duur waren, en daarom konden aanvankelijk de sleeptarieven niet kostendekkend worden vastgesteld.
De sleepboot werd in Hellevoetsluis gestationeerd.
5 jaar later werd de vloot met 1 sleper uitgebreid: Brouwershaven.
2 jaar later bestond de vloot uit: Kinderdijk, Brouwershaven, Zeeland, Nieuwesluis, Reserve en Zuidholland I.


Toen Fop Smit in 1866 op 89-jarige leeftijd stierf, bezat hij zes sleepboten met totaal 500 pk, die te Hellevoetsluis en Nieuwesluis waren gestationeerd. Na zijn dood werden de sleepdiensten en de werf voortgezet door zijn zonen Jan en Leendert Smit.

Meer weten over de groei van de sleepdienst? Klikt dan hier!

In 1893 was er onvoldoende werk op de werf van Leen Smit, men besloot toen een stalen fregat 'TUBAL KAIN' te bouwen, de bouw is echter nooit voltooid. Spoedig na de kiellegging kwamen er opdrachten binnen, waardoor het werk aan het eigen fregat bleef rusten. Het casco werd in 1900 afgebroken en verdween in de smeltoven.

De werf aan het Lammetjeswiel is al lang verdwenen, de werven aan de Kinderdijk bestaan nog steeds onder de naam 'ROYAL IHC'. De naam Smit komt u er niet meer tegen.

Andere werven die verwant zijn aan de Alblasserdam scheepsbouwers Smit zijn:
Scheepswerf de Schelde te Vlissingen.
Scheepswerf Piet Smit te Rotterdam.

Sleepboten gebouwd door Leen Smit.

Schepen gebouwd door FopJansSmit. (nieuw, schepen gebouwd voor 1800).

Schepen gebouwd door Leen Smit.

Hoogtepunten Leen Smit vanaf 1945.

Tewaterlatingen kunt u vinden onder 'Schepen gebouwd door Leen Smit'.

5 september 1946 Wordt het 150 jarig bestaan van de werf 'L Smit & Zoon' herdacht.
1 oktober 1947 Dhr J.C.L. Smit, de oudste directeur van 'L Smit & Zoon', is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Smit weigert echter deze hoge onderscheiding in ontvangst te nemen.
30 december 1949 Minister J van 't Veld brengt een bezoek aan het nieuwe kantoor van 'L Smit & Zoon', waar een verdieping op het gebouw is geplaatst.

Tewaterlating CALTEX PADANG bij Leen Smit op 16 oktober 1953.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de werven 'L Smit en zoon' en 'J en K Smit' samengegaan onder de naam 'Smit Kinderdijk'. De scheepswerf te Kinderdijk is vooral gespecialiseerd in offshore.
Wilt u verder gaan met SMIT Kinderdijk klikt dan
 hier.
Later werd de naam SMIT Kinderdijk gewijzigd in IHC Holland, daarna IHC Caland.
IHC Caland neemt in 1992 de scheepswerf van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJsselover.
IHC Caland heeft per augustus 2004 te kennen gegeven dat ze de scheepswerven verkoopt, aan welk bedrijf is nog niet duidelijk, voor de jaarwisseling 2004/2005 moet de verkoop rond zijn.
Per 11 februari 2005 werd bekend dat het 'oude' IHC Caland, na toestemming vanuit Brussel, in tweeën wordt gesplitst: het offshorebedrijf Single Buoy Moorings Offshore, staat sinds 1 mei 2005 op de 'Beurs te Amsterdam' genoteerd als 'SBM Off', gespecialiseerd in de ombouw van tankers in drijvende olieopslag- en productieschepen en het scheepsbouwbedrijf 'IHC Holland'.

Volgens de laatste persberichten zou de werf van Royal IHC weer een reorganisatie krijgen eind 2016. Of er na 2016 in Kinderdijk nog schepen van de helling glijden is twijfelachtig.

 

Update: 20 juni 2018.