logo

Oude Werf

Ouwe Wurref.

JAN FOPPE SMIT, (1742-1807), had in Kinderdijk een scheepswerf en had 3 zonen:
1-GEERTJE SMIT, gedoopt te Alblasserdam op 26 september 1773 en overleden te Alblasserdam op 31 maart 1843.
2-ARIAANTJE SMIT, geboren te Alblasserdam op 31 december 1775.

3-FOP SMIT, geboren te Alblasserdam op 11 januari 1777, stichter van o.a. de sleepdienst FOP SMIT (tegenwoordig opererend onder de naam SMIT INTERNATIONAL) en de FOP SMIT REDERIJ. 
4-JAN SMIT, geboren te Alblasserdam op 25 juli 1779, stamvader J&K SMIT.
5-CORNELIS SMIT, geboren te Alblasserdam op 18 april 1784, begon in Alblasserdam een scheepswerf, in de volksmond kreeg deze werf de naam "DE OUDE WERF". CORNELIS SMIT was getrouwd met NEELTJE TUYTEL, zijn schoonvader was boer en was niet onbemiddeld.


CORNELIS SMIT had 4 dochters en veel 'bekende Alblasserdamse straatnamen' komen dan langs:

DELIAANTJE SMIT getrouwd met FRANS HARMS VON LINDERN, kapitein ter koopvaardij.
MARGJE SMIT, getrouwd met CORNELIS GIJSBERT VAN DER LEE, zeildoekwever.
JANNA SMIT, getrouwd met JAN VROEGE, scheepsreder.

DIRKJE SMIT, getrouwd met EMMO HOOITES MEURSING, scheepsmaker, steenbakker.
In Alblasserdam heb je de Cornelis Smit-, Meursing-, Vroege-, van der Lee- en de von Lindernstraat.

Na het overlijden van zijn vader, JAN FOPPE SMIT, in 1807 gaf CORNELIS SMIT te kennen dat hij een eigen bedrijf wilde stichten. Het werd de werf C. SMIT JZN. In 1812 kocht CORNELIS SMIT een buitendijks stuk land van schout C.A. PIJL, van de Kinderdijk tot aan de Haven van Alblasserdam. Zijn schoonvader, de heer DIRK TUYTEL, een welgestelde boer, die 32 ha land bezat, hielp hem bij de installatie van de werf en in 1814 liep zijn eerste schip van stapel, het was een zogenaamde Bergse Schouw, een soort vissersvaartuig, dat gebouwd werd voor rekening van CIER NICALAI te Phillippine in Zeeland. C. Smit Jzn. was nog een nieuwe werf gestart, deze lag een paar honderd meter stroomafwaarts aan de Noord. Ook in Papendrecht was er een werf van Smit.


Zijn enige zoon JAN SMIT Czn (1825-1908) zette het bedrijf onder de naam JAN SMIT Czn NV met succes voort. Tot zijn dood in 1908 runde hij met drie zoons de werf. Zijn zoon HENDRIK SMIT (1861-1908) overleed later in dat jaar. CORNELIS SMIT (1854-1926) zette de zaak voort. De 3e zoon JAN ULRICH SMIT was inmiddels een eigen bedrijf begonnen onder de naam 'Werf de Noord'.

In 1869 vestigde JAN SMIT Czn samen met zijn zwager H.J. BONN een werf in Katendrecht als zuster-onderneming van de werf in Alblasserdam. Rond 1887 trok JAN SMIT zich terug op zijn werf in Alblasserdam en zocht H.J. BONN een andere firmant en vond die in JOAN MEES, zo ontstond de werf BONN & MEES.

Rond 1880 was JAN SMIT Czn ook eigenaar van 4 zeilschepen, deze waren allen op 'de Oude Werf'  gebouwd.

JAN ULLRICH SMIT liet op de 'Oude Werf' de ADRIANA bouwen.

Foto van de Oude Werf, de molen was gebouwd door Kloos Kinderdijk.

Voor de genealogie SMIT klik hier!

Schepen gebouwd door JAN SMIT Czn te Alblasserdam.

JAN SMIT Czn (6 september 1882 tm 6 oktober 1948) zette de werf voort. Deze laatste bleef ongehuwd en er waren geen nakomelingen die de werf konden voortzetten. Toen JAN SMIT Czn overleed werd er op de werf gewerkt aan de BATAVIER I, bouwnummer 545.
De 'MARIE-THÉRÈSE LE BORGNE', bouwnummer 549, was het laatste schip dat onder JAN SMIT Czn. op de oude werf werd gebouwd en afgeleverd.

4 maart 1950 IJzerwerker A Klink is 60 jaar in dienst bij de werf van JAN SMIT Czn. Hij is zijn loopbaan op 12-jarige leeftijd als sloepmakersleerling begonnen.

1 juni 1950 Scheepsbouwer dhr. CORNELIS VEROLME koopt de oude werf JAN SMIT Czn. De werf zet haar activiteiten voort onder de naam VEROLME Scheepswerf Alblasserdam (V.S.A.). De werf wordt onder de leiding van CORNELIS VEROLME drastische gemoderniseerd. Door een goede PR wist CORNELIS VEROLME veel publiek te trekken tijdens tewaterlatingen.
Meer weten over CORNELIS VEROLME? Klik dan hier!  
In de jaren 70 kwam de combinatie RSV (Rijn-Schelde-Verolme) in de problemen.

Ingang van "De Ouwe Wurf" aan het Cortgene.

De villa rechts was vanaf 12 mei 1940 in gebruik als Gemeentehuis van Alblasserdam.
De molen links was de houtzaagmolen van "De Ouwe Wurf", deze molen was gebouwd door Kloos.

 

10 maart 1952 Het balkengat, gelegen op het terrein van de Oude Werf, wordt gedempt.
27 oktober 1952 Molenmakersbedrijf K Jongejans & Zn uit Westzaan begint met de afbraak van de houtzaagmolen 'Ons Genoegen' op de werf van Verolme.
1 november 1952 Dhr CORNELIS VEROLME
 wordt nu ook directeur van V.S.A.
1 februari 1953 De Alblasserwaard wordt getroffen door een watersnoodramp.
10 maart 1954 Met de tewaterlating van de motortanker 'Pensa' verlaat het grootste schip dat ooit op de Verolme-werf is gebouwd de helling.
8 juli 1955 Werf Verolme is opgenomen in de combinatie Verolme United Shipyards (Verolme Verenigde Scheepswerven).
1 oktober 1955 De grootste ooit in ons land gebouwde tanker 'P.G. Thulin' wordt bij Verolme te water gelaten. Hierbij zijn o.a. minister mr. J. Algera en mr. P.S. Gerbrandy tegenwoordig.

5 december 1955 Tewaterlating van het motorvracht- en passagiersschip 'Witmarsum' bij Verolme.
14 juli 1956 In tegenwooordigheid van o.a. Commissaris van de Koningin mr. J. Klaasesz, burgemeester dhr. L. Looy en dhr. C. Verolme wordt de erts-olietanker 'Johannes Frans' bij Verolme te water gelaten.

17 september 1957 Het vracht- en passagiersschip 'De Woltersum' loopt bij Verolme van stapel.
31 mei 1958 De tanker 'Sole' loopt bij Verolme van stapel.
11 oktober 1958 Supertanker 'Presidente Juscelino' loopt bij Verolme van stapel
29 december 1958 Dhr. Poul Benzon neemt afscheid van Verolme. Dhr. ir. C.J. van Heel volgt hem op als directeur.
21 februari 1959 De motortanker 'Tamara'  loopt bij Verolme van stapel.
6 juli 1959 Dhr. 
CORNELIS VEROLME opent een nieuw kantoor op de werf. Het vorige gebouw werd op 20 maart 1959 door brand verwoest.

Foto boven, linker pijl wijst naar schip dat in aanbouw is op de Verolmewerf te Alblasserdam, rechter pijl is verzinkerij Clements, voorheen was hier de machinefabriek van van der Lee gevestigd.

In 1977 ging de Alblasserdamse Verolme Scheepswerf over naar scheepswerf van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJssel. Er zouden geen schepen meer van de helling gaan, wat over bleef was sectiebouw.

In 2000 verkocht van der Giessen de Noord de voormalige Verolme Scheepswerf aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar en de gemeente Alblasserdam willen het werfterrein omtoveren tot een luxe woonwijk.

2004 De gehele scheepswerf van Verolme is gesloopt en het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt voor de bouw van woningen.

2005 Het voormalige terrein van scheepswerf Verolme is bouwrijp gemaakt, de vervuilde grond is verwijderd. In april 2005 is er gestart met de bouw van de eerste huizen, deze worden in november 2005 opgeleverd. In totaal worden er ruim 350 woningen gebouwd.

 

2005 Bedrijvigheid op het terrein van de 'Oude Werf'.

15 januari 2006 de woonwijk op het voormalige terrein van de 'Oude Werf' krijgt gestalte, de eerste woningen zijn gereed. Op de voorgrond ziet u een griend, vlak daar achter staan woningen, deze staan langs de kade en blijven behouden. Tussen de rivier de Noord, de Kade, het Cortgene, de Hervormde Kerk en de Haven komen dus 350 woningen. In deze nieuwe wijk is ook de definitieve aanlegplaats voor de fast-ferry, de snelle bootdienst tussen Dordrecht en Rotterdam.
Inmiddels (februari 2012) zijn de hekken langs de dijk vervangen door eensgezinswoningen. Het voormalig scheepswerf terrein is veranderd in een prachtige nieuwbouwwijk.

Toch is er nog iets over van deze scheepswerf, de Hengelsportvereniging Verolme bestaat nog steeds en ze vissen ook nog regelmatig. Eén van hun leden is Ton de Boom.

Bestemmingsplan terrein Ouwe Wurref.

Update: 21 februari 2019.